Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2019

cytokinina
Pocałował mnie i wiedziałam, że mnie zrujnował.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
cytokinina
On na nowo obudził we mnie części, o których przez wiele czynników zewnętrznych i wewnętrznych, zadaje się – zupełnie zapomniałam. Mówi się, że między ludźmi iskrzy. Tu można powiedzieć, że raczej wybuchł pożar, którego żadne z nas nie mogło i nie chciało ugasić.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!

April 02 2018

cytokinina
Are you as surprised as I am that I'm the only one here behaving myself?

January 22 2018

cytokinina
3777 278a 500
Reposted fromgacior gacior viaafercia afercia
cytokinina
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaafercia afercia
cytokinina
Altruism raises your mood because it raises your self-esteem, which increases happiness. Plus, giving to others gets you outside of yourself and distracts you from your problems.
cytokinina
Bywam człowiekiem
Od święta
Palę i piję
Kiedyś też umrę
Reposted byaferciax-raypooluncarmenlunahavingdreamsFuckyoubitchkaciemilordziedestructive-hopelessPorannypseudooptymistkapkz451

April 16 2017

cytokinina
3558 53d6 500

April 14 2017

cytokinina

April 13 2017

cytokinina
(x)

Reposted fromlexxie lexxie viahormeza hormeza

March 29 2017

8102 edb6 500

celebrityfappingg:

Angelina Jolie

cytokinina
5590 2328 500
Reposted fromnyaako nyaako viaot-byt ot-byt

March 25 2017

cytokinina
Jeżeli porcelana to wyłącznie taka
Której nie żal pod butem tragarza lub gąsienicą czołgu,
Jeżeli fotel, to niezbyt wygodny, tak aby
Nie było przykro podnieść się i odejść;
Jeżeli odzież, to tyle, ile można unieść w walizce,
Jeżeli książki, to te, które można unieść w pamięci,
Jeżeli plany, to takie, by można o nich zapomnieć
gdy nadejdzie czas następnej przeprowadzki
na inną ulicę, kontynent, etap dziejowy
lub świat

Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
Czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy
w świecie
czuł się jak u siebie w domu?
— Stanisław Barańczak
cytokinina
1540 bce3 500
Reposted fromwhoisjimmy whoisjimmy viaoversensitive oversensitive
cytokinina
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viaoversensitive oversensitive
cytokinina
9330 cd37
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir viaarizonadream arizonadream
1111 9968 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagreywolf greywolf

February 24 2017

cytokinina
7669 d3cb

February 20 2017

cytokinina
6512 5bda
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viagiselle giselle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...