Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

cytokinina
3558 53d6 500

April 14 2017

cytokinina

April 13 2017

cytokinina
(x)

Reposted fromlexxie lexxie viahormeza hormeza

March 29 2017

8102 edb6 500

celebrityfappingg:

Angelina Jolie

cytokinina
5590 2328 500
Reposted fromnyaako nyaako viaot-byt ot-byt

March 25 2017

cytokinina
Jeżeli porcelana to wyłącznie taka
Której nie żal pod butem tragarza lub gąsienicą czołgu,
Jeżeli fotel, to niezbyt wygodny, tak aby
Nie było przykro podnieść się i odejść;
Jeżeli odzież, to tyle, ile można unieść w walizce,
Jeżeli książki, to te, które można unieść w pamięci,
Jeżeli plany, to takie, by można o nich zapomnieć
gdy nadejdzie czas następnej przeprowadzki
na inną ulicę, kontynent, etap dziejowy
lub świat

Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
Czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy
w świecie
czuł się jak u siebie w domu?
— Stanisław Barańczak
cytokinina
1540 bce3 500
cytokinina
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viaoversensitive oversensitive
cytokinina
9330 cd37
Krzysztof Jaworski
Reposted frommefir mefir viaarizonadream arizonadream
1111 9968 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagreywolf greywolf

February 24 2017

cytokinina
7669 d3cb

February 20 2017

cytokinina
6512 5bda
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viagiselle giselle

March 05 2015

cytokinina
What if you want to be supportive but just can't stand listening to people bitch?

November 23 2014

cytokinina
6340 2e80

September 08 2014

cytokinina
Z przeszłością należy się rozstać nie dlatego, że była zła, lecz dlatego, że jest martwa.
— Anthony de Mello

August 11 2014

cytokinina
4823 93da 500
"Perwersyjnie"...
Reposted frompensieve pensieve viaballetdancer balletdancer
cytokinina
Przez kogo zaznałeś szczęścia, przez tego też zaznasz nieszczęścia.

Błogosławiony przez bogów, kto nie przywiązuje się do nikogo.
— Emil Cioran
Reposted fromismo ismo viaballetdancer balletdancer
cytokinina
Wybrać ulubioną książkę to tak, jakby matka miała wybrać ulubione dziecko
http://alexisindreamland.blogspot.com
Reposted fromoutoflove outoflove viaTopielica Topielica
cytokinina
9527 bde1
Reposted fromaeris aeris viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl